Գործունեություն / Ֆինանսական հաշվետվություններ

 

<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ 2016թ. Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր

Ֆինանսական հաշվետվություններ և աուդիտորական եզրակացություն 2016թ.

<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ 2015թ. Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր

Եզրակացություն

Ֆինանսական հաշվետվություն 2015 թ.

<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ 2014թ. Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր

Ֆինանսական հաշվետվություն 2014 թ.

<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ 2013թ. Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր

Ֆինանսական հաշվետվություն 2013 թ.

<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ 2012թ. Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր


Ֆինանսական հաշվետվություն 2012 թ.


<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ 2011թ. Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր


Ֆինանսական հաշվետվություն 2011 թ.


Ֆինանսական հաշվետվություն 2010 թ.


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrigth 2010 ARMATS