Գործունեություն / Վիճակագրություն

 

 

 Հիմնական գործունեությունից հաշվեգրված եկամուտը կազմել է.  2007թ.՝ 3225,5 մլն դրամ, 2008թ.՝ 3274,0 մլն դրամ, 2009թ.՝ 3500,9 մլն դրամ  և  2010թ.՝ 3631,5 մլն դրամ (համաձայն կանխատեսման):

 

Copyrigth 2010 ARMATS